a

Google+

LinkedIn

Copyright 2016
OSMANAĞAOĞLU Hukuk & Danışmanlık

Tüm Hakları Saklıdır.

09:00 - 18:30

Çalışma Saatlerimiz

+90 (312) 285 95 35

Bize Ulaşın

 

Kuzey Makedonya Vatandaşlığı Başvuruları

OSMANAĞAOĞLU > Kuzey Makedonya Vatandaşlığı Başvuruları
a

KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Ziyaretçilerimiz,

Kuzey Makedonya Vatandaşlık Yasasında değişiklikler öngören kanun teklifi mecliste kabul edilmiş ve 30.07.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde doğup, Türkiye’ye göç eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlığının tüm şartlarını taşısa da, yasadaki “ana vatana göç edenler” ibaresinden dolayı vatandaşlığa geçememekteydiler. Vatandaşlık Yasası değişikliğiyle birlikte “ana vatana göç edenler” ibaresi kaldırılmıştır. Bunun sonucu olarak Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde doğan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile onların birinci derece kan hısımlarının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlığı almaları önündeki engel ortadan kalkmıştır.Yasa değişikliği, Makedonya’dan yıllar önce göçen ve doğduğu yerin hasretini çeken Rumeli insanına mutluluk kaynağı olmuş ve kişinin vatandaşlığa kabulü halinde 126 ülkeye vizesiz gidebilmenin önünü açmıştır.Vatandaşlık yasasında değişiklikler öngören düzenlemenin uygulama yönetmeliği henüz yayımlanmamış olup aldığımız bilgiler doğrultusunda Eylül ayı sonunda yayımlanması beklenmektedir. Uygulama yönetmeliğinin yayımlanmasıyla birlikte kanundaki zorunlu şartlar dışında vatandaşlık için gerekli tüm prosedür detayları buradan paylaşılacaktır.a

Peki bu yasadan kimler faydalanabilecektir?

Makedonya’da doğan her kişi ve bu kişilerin 1. derece kan kısımları (anne, baba, çocuklar) aranan şartları taşımaları halinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlığına geçebileceklerdir. Makedonya’da doğan kişi hayatta değilse bu durum, 1. derece kan hısımlarının vatandaşlığa başvurma ve vatandaşlığa geçme haklarını engellemeyecektir.Ancak bu anlatımlar, Makedonya’da doğan her kişinin ya da bu kişilerin 1. derece kan kısımlarının yapmış oldukları vatandaşlık müracaatlarının olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmemelidir. Zira vatandaşlık hukuku, devletin egemenlik unsuru ile ilişkili bir kavramıdır. Vatandaşlığa kabulün takdir ve tayini, devletin bizzat egemenlik kudretine aittir. Bu sebeple, devletlerin vatandaşlığa kabuldeki ilk şartı kamu düzeni ve kamu yararıdır.Vatandaşlık ve göçmenlik hukuku üzerine uzun yıllardır faaliyetler yürüten Osmanağaoğlu Hukuk & Danışmanlık Büromuz, Türkiye’de yaşayan Makedon Türklerinin, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuru belgelerini hazırlamakta, Üsküp’te bulunan hukuk büromuza teslimini sağlayarak, başvurularının yapılması ve sürecin takibi hizmetlerini yerine getirmektedir.a

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Vatandaşlığı İçin Gereken Şartlar

  • – Makedonya vatandaşlığına başvurmak isteyen kişinin ya da bu kişinin 1. derecedeki kan hısımlarının Kuzey Makedonya’da doğmuş olması gerekmektedir. Bir diğer anlatımla kişinin kökeni Makedon olmalıdır. Devlet arşivindeki bilgi ve belgelerin sıkı bir şekilde incelenmesi ile araştırma yapılmakta olup başvuru için en önemli şarttır.  • – Vatandaşlığa başvuran kişi hakkında; Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile vatandaşı olunan ülkede, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti kanunları uyarınca cezai fiil sayılan ve re’sen soruşturmaya tabii tutulan fiil nedeniyle 1 yıldan fazla hapis cezasına hükmedilmemiş olunması gerekmektedir.  • – Başvuruda bulunacak kişinin sosyo-ekonomik şartları, Kuzey Makedonya’da yaşamaya elverişli olmalıdır. Bu şartlar, Makedonya vatandaşlığı alınmasında en önemli şartlardan biri olup başvurucu tarafından her iki ülke için de ayrı ayrı kanıtlanması gerekmektedir.  • – Başvurucunun daha önce Kuzey Makedonya’da ikamet etme yasağının olmaması gerekmektedir  • – Başvurucunun, ülke güvenliğini ve savunmasını tehlikeye atmadığına dair güvenlik kurumlarından temiz belgesi alması gerekmektedir.  • – Son olarak başvurusu olumlu sonuçlanan başvurucu, Kuzey Makedonya’nın sadık vatandaşı olacağınıza dair imzalı yemin etmesi gerekmektedir.

Başvuru için gerekli olan belgeler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.Önemli Not: Belirtilen şartlara Eylül ayında yayımlanması beklenen yönetmelik hükümleri eklenecektir.